محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

دانلودهاپایان نامه برای چاپ 2003

 • شنبه 17 تیر 1396
 • چکیده

  هدف از این پژوهش «تعیین مولفه های کیفیت بخشی صنعت چرم، تدوین الگوی مناسبی برای کیفیت بخشی صنعت چرم تبریز انجام گرفته است.


  پایان نامه دکتری بعد از تصحیح

 • شنبه 17 تیر 1396
 • عنوان تحقیق: ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم
  تحقیق پایانی دوره عالی آزاد تخصصی DBA مدیریت استراتژیک


  The role of innovation in industrial infrastructure development (case study the leather industry)

 • شنبه 17 تیر 1396
 • The role of innovation in industrial infrastructure development (case study the leather industry)


  مدیریت صنعت چرمextracthon.book 63-1

 • پنجشنبه 15 تیر 1396
 • مدیریت نوین صنعت چرم
  تالیف: دکتر محمد دباغی صدر
  دكترای مديريت استراتژيک، تبريز، ايران
  رئیس هئیت مدیره چرم سازی صدرا


  توسعه صنعت چرم extracthon.book 62

 • دوشنبه 24 آبان 1395
 • مدیریت توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم
  نویسنده ها:
  دكتر ناصر فقهی فرهمند - عضو هيئت علمی (دانشيار) گروه مديريت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبريز، ايران
  دکترمحمد دباغی صدر - دكترای مديريت استراتژيک، تبريز، ايران و رئیس هئیت مدیره چرم سازی صدرا

  دسته بندی دانلودها