محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

دانلودها


مدیریت صنعت چرمextracthon.book 63-1

 • پنجشنبه 15 تیر 1396
 • مدیریت نوین صنعت چرم
  تالیف: دکتر محمد دباغی صدر
  دكترای مديريت استراتژيک، تبريز، ايران
  رئیس هئیت مدیره چرم سازی صدرا


  توسعه صنعت چرم extracthon.book 62

 • دوشنبه 24 آبان 1395
 • مدیریت توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم
  نویسنده ها:
  دكتر ناصر فقهی فرهمند - عضو هيئت علمی (دانشيار) گروه مديريت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبريز، ايران
  دکترمحمد دباغی صدر - دكترای مديريت استراتژيک، تبريز، ايران و رئیس هئیت مدیره چرم سازی صدرا

  دسته بندی دانلودها